Історична політика в трикутнику Україна – Румунія – Республіка Молдова (крізь призму ЗМІ)

Наритив ЗМІ країн Чорноморського басейну, або більш широкого геополітичного простору Чорного Моря, який включає Україну, Румунію та Республіку Молдову залежить

Read more

Геополітичний вимір Балто-Чорноморського регіону: від минулого до сучасності

Ще з давніх часів транзитний потенціал Балто-Чорноморського регіону, невід’ємною частиною якого є Україна, був причиною того, що різноманітні народи, які

Read more

БАЛТІЙСЬКО-ЧОРНОМОРСЬКИЙ РЕГІОН У КОНТЕКСТІ ПОСТ-БІПОЛЯРНОЇ ГЕОПОЛІТИКИ

Після завершення «холодної війни» ще приблизно два десятиліття провідні міжнародні гравці за інерцією продовжували політику відмови від розширення і утримання

Read more